Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge
Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge

Visit Sunnhordland • 02. juli 2024

Innbyggjarundersøking om reisemålet Sunnhordland:

Formålet med denne undersøkinga er å få betre innsikt i korleis lokalbefolkninga opplever utviklinga av reiselivet i regionen.