Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge
Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge

Visit Sunnhordland

Visit Sunnhordland er ansvarleg for destinasjonsarbeidet innan reiseliv i Sunnhordland. Utviklinga av reiselivet i Sunnhordland skjer gjennom eit samarbeid mellom medlemsbedrifter og kommunane i regionen. Fjord, fjell, hav, øyer, bre – dette er berre noko av det du kan oppleve i Sunnhordland og noko av mangfaldet me vil formidle til besøkjande. Visit Sunnhordland er eigd av Region Sunnhordland.

Person i rosa genser ved siden av ein hund. Dei sit ved ein kai, ved irrgrønt brevatn. Grønkledde fjellsider og blå himmel. Foto.

Berekraftig reisemål

Sunnhordlandsregionen blei i juni 2021 godkjent gjennom Innovasjon Norge si merkeordning som Berekraftig reisemål. For Sunnhordland så betyr dette at me er samla i ei felles forplikting om å utvikla regionen til det beste for både innbyggjarar, besøkande og framtidige generasjonar.

Sunnhordland er reisemålet for dei som søkjer mektige naturopplevingar til fjells, på isbreen, ved fjorden, i skjergarden, unike kulturattraksjonar, lokale matskattar og eit vertskap som er stolte av regionen dei representerar.

Her kan du lese meir om utmerkinga og merkeordninga.

Fotomantasje i gul-fargar i eit utstillingslokale. Ein person som ser på ein skjerm i samme rom. Foto.

Bli med i fellesskapet vårt og lås opp medlemsfordeler!

Som medlem i Visit Sunnhordland blir du ein del av reiselivsnettverket. Gjennom dette får du moglegheit til å delta på bransjearrangement, kompetansehevande kurs og anna til rabatterte prisar. Medlemmer får synlegheit både på reiselivsportalen Fjord Norway og Visit Norway.

Som medlem i Visit Sunnhordland blir di bedrift synleg i våre digitale kanalar på sosiale media. Bedrifta di blir såleis marknadsført både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Visit Sunnhordland på Facebook og Instagram:

I løpet av året arrangerer Visit Sunnhordland kurs innan marknadsføring og bransjekunnskap. Me arbeider også saman om prosjekt som er aktuelle for reiselivet.

Lås opp eksklusive fordeler og bli medlem i dag!

Mange personer som har stilt seg opp for bildetaking. Dei smiler mot fotografen. Foto.
Medlemmer i Visit Sunnhordland får både delta i nettverksbygging og kompetanseheving. Foto: Atheno.

Ein region i omstilling, med eit spennande næringsliv.
Visit Sunnhordland kan hjelpe å knytte nødvendig nettverk og bli kjend med regionen.

Planar og rapportar for reiselivsarbeidet

Arbeidet til Visit Sunnhordland er forankra i samarbeid med medlemsbedrifter og kommunane i Sunnhordlan. Nedanfor finn du ulike dokument i tilknyting til dette som du kan lasta ned.

Visit Sunnhordland sin strategiplan er utarbeidd saman med kommunar og næringa, og godkjent av styringsgruppa og vedteken av representantskapet til Region Sunnhordland. Ny strategiplan for perioden 2024 – 2027 er nyleg utarbeidd. Du finn denne i fila under.

Handlingsplanen til Visit Sunnhordland viser kva destinasjonsleiinga jobbar medårleg basis. Denne er vedtatt i representantskapet til Region Sunnhordland.

Årsmeldinga til Visit Sunnhordland blir tatt til orientering på årsmøtet, og vedtatt av representantskapet i Region Sunnhordland. Årsmeldinga frå Visit Sunnhordland er ein del av årsmeldinga til Region Sunnhordland. Årsmeldinga blir snarleg tilgjengeleggjort.

Visit Sunnhordland utarbeider rapportar knytt til prosjekt me jobbar. Her kan du lese rapportar som blir publiserte.

Som medlem i Visit Sunnhordland får du marknadsført bedrifta di i relevante digitale og trykte kampanjar. Du får og ta del på viktige møteplassar for reiselivsbransjen, der fokuset ligg på kompetanseheving og nettverksbygging. Du vert ein viktig del av reiselivsklynga med som består av medlemsbedrifter, samt dei 8 kommunane i Sunnhordland. Som medlem er du med å utvikle merkevara Visit Sunnhordland! Under vil du finne oversikt over medlemsskap og – fordeler (blir snarleg tilgjengeleggjort).

Visit Sunnhordland har klare retningsliner for marknadsføringa. Marknadsplakaten vil bli publisert her.

I Sunnhordlandskartet og -guiden finn du blant anna tips til både overnatting, servering, aktivitetar, korleis du kan reise til og rundt i Sunnhordland – heile året. Du kan laste dette ned i fila under!

Det er utarbeidd ei eigen handbok for ansvarleg marknadsføring og kommunikasjon av merket for Berekraftig reisemål. Handboka kan lastast ned her.

Utsikt frå Kongskleiva i Bekkjarvik © Visit Sunnhordland

Samarbeidspartnarar

Visit Sunnhordland har medlemmer frå heile reiselivsbransjen. Her finn du oversikt over dei som er medlemmer pr i dag:

AUSTEVOLL

Bekkjarvik Gjestgiveri
Bekkjarvik Havn (Bekkjarvik Eiendom AS)
Olaskjeret – Austevoll opplevingssenter

BØMLO

Waage Kultur & Fritid Brandasund
Brandasund gjestehamn, E. Johnsen & Sønner AS
Bømlo Teater
Fjordtun AS
Gamleposten 5444
Gullvegen Gardstun
Kulleseidkanalen Gjestehamn
Langevåg bygdatun AS
Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS
Venemøy/Kystoppleving
Stiftelsen Baadehuset
Stiftelsen Hummerparken
Aasheim Rorbuer

ETNE

Etnemarknaden
Skånevik Fjordhotel
Åkrafjorden Oppleving

FITJAR

Engesund Visningssenter
Fitjar Fjordhotell AS
Fitjar gjestehamn, Odd Larsen AS
Kråko Gjestetun
Kråko Utvikling AS
Port Steingard AS
PS Bryggekafe

KVINNHERAD

Baroniet Rosendal
Fjord Ferie Feriehus
Folgefonni Breførarlag AS
Husnes Sentrum Hotell
Nicoll AS, Presthus Gård
Rabben Feriesenter AS
Rosendal Putball Park
Spar Sæbøvik
Stiftinga Folgefonnsenteret
Sæbøvik Hamn
Trygve Nes Hytteutleige

STORD

Almaas Hotell Stord AS
AMFI Stord – Thon kjøpesenter Vest
Himmelhyttene AS
Leirvik Gjestehamn, Stord Hamnestell
Sponavik Camping
Stord Golfpark
Stord Hotell – Stord Hotel Drift AS
Stord Lufthamn
Sunnhordland Museum
Tide Buss AS
Urt & Ugras
Myrvold Gård
Gamle Fengselet Kulturhotell

SVEIO

Camp Ålfjorden AS
Ryvarden Kulturfyr
Valevåg Camping og hyttetun

TYSNES

Galleri Elisabeth G.
Haaheim Gaard
Laukhamar Fritid
Laukhamar Sjø og Utleige AS
Mandelhuset AS
Myrdal Gård
Tysnes båtutleige
Tysnesfest

Kommunane

Austevoll
Bømlo
Etne
Fitjar
Kvinnherad
Stord
Sveio
Tysnes

Me ynskjer nye medlemmer velkommen! Ta gjerne kontakt med oss i dag, så fortel me deg meir om fordelene ved å vere medlem.

Styringsgruppe

Arbeidet til Visit Sunnhordland har ei eiga styringsgruppe. For perioden 2022-2024 er dette styringsgruppa til Visit Sunnhordland:

Torstein Hatlevik

Haaheim Gaard
Leiar

Patrick R. Madsen
Mandelhuset
Vararepresentant

Morten Helland
Ordførar Bømlo kommune
Sunnhordlandsrådet sin representant

André Mundal Haukås
Ordførar Sveio kommune
Vararepresentant

Karina Bunes
Engesund Visningssenter

Jorunn Hernes
Kråko Utvikling
Vararepresentant

Sonja Sandtorv
Stord Hotell

Rune Almås
Almaas Hotell Stord
Vararepresentant

Ole Johan Valen
Valevåg Camping og hyttetun

Ruth Grethe Østebøvik Eriksen
Ryvarden kulturfyr
Vararepresentant

Gunn Mette Kvist
Bekkjarvik Gjestehavn

Stina Nordbak
Visit Austevoll
Vararepresentant

Hanne Jacobsen
Bømlo kulturhus

Alf Helge Greaker
Bømlo kommune
Vararepresentant

Kristin Golf
Etne kommune

Siri Klokkerstuen
Etne kommune
Vararepresentant

Helene Olderkjær Lillebø
Kvinnherad kommune

Karen Løvfall Vaage
Kvinherad kommune
Vararepresentant

Kontakt oss

Hilde Eide Helland
Reiselivsansvarleg
Visit Sunnhordland
966 34 913
Profilbilde av kvinne med langt, brunt hår, rosa genser.
Anne Synnøve Lønne
Marknads- og kommunikasjonsansvarleg
922 62 150

Vil du melde bedrifta di inn i Visit Sunnhordland?

Fyll ut skjemaet under, send inn, så kontaktar me deg!

Bli medlem

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)