Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge
Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge

Region Sunnhordland • 25. januar 2024

Utan Hordfast vil ikkje Noreg lukkast!

Prioritering og realisering av Hordfast som den viktigaste del av E39-korridoren Stavanger/Sandnes til Bergen, er ein avgjerande føresetnad for å knyta saman Vestlandet, til ein attraktiv og effektiv bu- og arbeidsregion for meir enn 1 million innbyggjarar.