Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge
Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge

Sunnhordlandsrådet • 11. mars 2024

Uttale: Endra praksis hos Sjøfartsdirektoratet knytt til regelverket om kviletid -konsekvensar for ferjetilbodet

For at næringslivet skal kunne oppretthalde det høge aktivitetsnivået og regionen skal vere attraktiv for busetnad, er vi heilt avhengig av effektiv transport, som til dømes fylkesferjene våre. Ferjene er våre vegar, og våre vegar er per i dag stengt delar av døgnet.