Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge
Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge
Bilde frå Sunnhordlandsfilmen som vart produsert av Tada for Bu i Sunnhordland i 2022. Filmen er eit av verktøya i rekrutteringsarbeidet for regionen. Foto: TADA for Region Sunnhordland

Inviterer bedrifter til å bli samarbeidspartnar

Ynskjer di bedrift å bli synleg blant unge, framtidige arbeidstakarar? Bu i Sunnhordland hjelper deg med nettopp dette. Det myldrar av spennande næringsliv i Sunnhordland og dette må dei unge få kunnskap om. Bu i Sunnhordland ynskjer å ha deg med som samarbeidspartar for å synleggjera ein region i omstilling, som har spennande jobbar no […]

Les mer
Mykje boss blei rydda denne dagen. Her viser Alde Akva og Region Sunnhordland noko av det som blei plukka. Foto: Region Sunnhordland

Rein Hardangerfjord 2023

I dag var Region Sunnhordland, Atheno as og Alde Akva ute og rydda plast. Bedriftene var tilstade på øya Hille (på folkemunne Hidle) og ute ved Skjersholmane for å rydda plast i forbindelse med ryddeaksjonen «Rein Hardangerfjord». Prosjektet Rein Hardangerfjord er eit samarbeid mellom Framtidshavet, Region Sunnhordland og Hardangerrådet. Her tek ein vare på havet […]

Les mer
Visningstur for utanlandske turoperatørar i oktober 2023. Eit av stoppa var på Olaskjeret, Austevoll © Visit Sunnhordland

Turoperatørar med positive tilbakemeldingar etter visningstur

8 turoperatørar frå ulike selskap i Europa var på tur og besøkte nye og flotte high end hotell i Vestland. I Sunnhordland var dei så heldige å få besøke det nye Beckerwyc House. Dei fekk også ei førehandsvisning av restauranten Mirabelle by Ørjan og ikkje minst eit koselig besøk til øyparadiset Olaskjeret. Det er kun […]

Les mer
Leirvik fyr ligg på Midtøya. Her kan du overnatte og du har ei heil øy for deg sjølv. Foto: solfure.

Sunnhordland med gode overnattingstal for september

SSB har publisert overnattingsstatistikken for september 2023, og den viser at Sunnhordland framleis har god vekst. «I Sunnhordland auka totalt talet på kommersielle overnattingar i september med 11 prosent samanlikna med same månad i 2022. Norske overnattingar auka med 8 prosent, mens utenlandske overnattingar auka med 17 prosent.På topp av internasjonale gjester ligg Tyskland, Nederland […]

Les mer
Geri E. Tønnesen var ein av innleiarane på medlemstreffet til Visit Sunnhordland 8. jan 2024. Foto: Visit Sunnhordland

Vellukka medlemsstreff for Visit Sunnhordland

Vellukka medlemsstreff for Visit Sunnhordland. Måndag 8. januar var mange av medlemmene samla til årets første treff. Ein kjekk og inspirerande dag, seier Hilde Eide Helland, reiselivsansvarleg i Visit Sunnhordland.

Les mer
Brynjar Stautland er dagleg leiar i Geopark Sunnhordland.

Geopark Sunnhordland fekk UNESCO-status

17. mai 2023 blei det fatta vedtak ved akklamasjon om at Geopark Sunnhordland blei tildelt Unesco-status. 60 lokalitetar var lagt til søknaden, og 22 av desse er av internasjonal verdi, seier dagleg leiar i geoparken, Brynjar Stautland. Geopark Sunnhordland er no den fjerde geoparken med UNESCO-status i Noreg. Vedtaket vart gjort i Paris på sjølvaste […]

Les mer