Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge
Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge
Brynjar Stautland er dagleg leiar i Geopark Sunnhordland.

Geopark Sunnhordland fekk UNESCO-status

17. mai 2023 blei det fatta vedtak ved akklamasjon om at Geopark Sunnhordland blei tildelt Unesco-status. 60 lokalitetar var lagt til søknaden, og 22 av desse er av internasjonal verdi, seier dagleg leiar i geoparken, Brynjar Stautland. Geopark Sunnhordland er no den fjerde geoparken med UNESCO-status i Noreg. Vedtaket vart gjort i Paris på sjølvaste […]

Les mer
Synfaring i området, Geopark Sunnhordland. Foto: Geopark Sunnhordland.

Geopark Sunnhordland innstilt til endeleg UNESCO-godkjenning

I det årlege jurymøtet i UNESCO Global Geopark Network i Paris 8. desember 2022 vart Geopark Sunnhordland innstilt til endeleg godkjenning i UNESCO Executive Board. Avgjerda om parken får UNESCO-godkjenning vert tatt på møtet som finn stad i april 2023. Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Universitetet i Bergen og Norges Geologiske Undersøkelser jobba med dette sidan 2015. […]

Les mer