Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge
Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge
Bente Kari Sletten Taranger (Austevoll kommune), Wenche Tislevoll (Fitjar kommune), André Mundal Haukås (Sveio kommune), Øyvind Kyvik (Stord kommune), Vegard Bjørnevik (Kvinnherad kommune), Morten Helland (Bømlo kommune), Synnøve Bakke (Tysnes kommune), Mette Heidi Bergsvåg Eikrheim (Etne kommune)

Skuffelse over manglande prioritering av E39 Hordfast

Regionråda er svært glade for at E134, eitt av dei viktigaste infrastrukturprosjekt i regionen, er prioritert i kommande NTP. Det stadfestar viktigheita av dette prosjektet, ikkje berre for vår storregion, men for heile Noreg. Det er og eit svært viktig vegprosjekt med tanke på sikkerheita til både private billistar og alle yrkessjåførane som har denne […]

Les mer
Leiar for Sunnhordlandsrådet, André Mundal Haukås og dagleg leiar i Region Sunnhordland, Tora Haslum Myklebust. Foto: Kjetil Fyllingen

Uttale: Endra praksis hos Sjøfartsdirektoratet knytt til regelverket om kviletid -konsekvensar for ferjetilbodet

Sunnhordland er ein langstrakt og stor øyregion, som består av kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes. Her bur 65 000 innbyggjarar. Regionen har eit svært høgt aktivitetsnivå og låg arbeidsløysa. For at næringslivet skal kunne oppretthalde det høge aktivitetsnivået og regionen skal vere attraktiv for busetnad, er vi heilt avhengig av […]

Les mer
Ordførarar og kommunedirektørar i Sunnhordland samt dagleg leiar i Region Sunnhordland. Foto: Kjetil Fyllingen

Utan Hordfast vil ikkje Noreg lukkast!

Prioritering og realisering av Hordfast er ein avgjerande føresetnad for å knyta saman Vestlandet til ein attraktiv og effektiv bu- og arbeidsregion.

Les mer