Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge
Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge
Partnarmøte for Bu i Sunnhordland på Verket 21. mai 2024. Deltaking frå både partnarbedrifter og kommunar. NAV Sunnhordland og Bømlo Vaksenopplæring var nokon av dei som hadde innlegg. Foto: Laurits Lønne Hårde

Samarbeid for fleire flyktningar i jobb

I dag var det partnarmøte for Bu i Sunnhordland, med det aktuelle temaet korleis få fleire flyktningar i jobb. Møtet vart halde på Verket, og tilstade var både partnarar innan bedriftsmarknaden og kommunesektor. Dei frammøtte fekk både høyre korleis ein betre kan samarbeide med NAV og med vaksenopplæringa. Marknadsleiar ved NAV Sunnhordland Chris-André Elvik, hadde […]

Les mer
Nina J. H. Matre er prosjektleiar for Bu i Sunnhordland. Foto: Haakon Nordvik

Bu i Sunnhordland tek leiinga for felles deltaking på Karrieremessa i Grieghallen

Bu i Sunnhordland tek initiativet til å samle bedrifter og kommunar frå heile regionen for ein samordna innsats på Karrieremessa i Grieghallen 13. februar.

Les mer
Bilde frå Sunnhordlandsfilmen som vart produsert av Tada for Bu i Sunnhordland i 2022. Filmen er eit av verktøya i rekrutteringsarbeidet for regionen. Foto: TADA for Region Sunnhordland

Inviterer bedrifter til å bli samarbeidspartnar

Ynskjer di bedrift å bli synleg blant unge, framtidige arbeidstakarar? Bu i Sunnhordland hjelper deg med nettopp dette. Det myldrar av spennande næringsliv i Sunnhordland og dette må dei unge få kunnskap om. Bu i Sunnhordland ynskjer å ha deg med som samarbeidspartar for å synleggjera ein region i omstilling, som har spennande jobbar no […]

Les mer