Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge
Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge
Partnarmøte for Bu i Sunnhordland på Verket 21. mai 2024. Deltaking frå både partnarbedrifter og kommunar. NAV Sunnhordland og Bømlo Vaksenopplæring var nokon av dei som hadde innlegg. Foto: Laurits Lønne Hårde

Samarbeid for fleire flyktningar i jobb

I dag var det partnarmøte for Bu i Sunnhordland, med det aktuelle temaet korleis få fleire flyktningar i jobb. Møtet vart halde på Verket, og tilstade var både partnarar innan bedriftsmarknaden og kommunesektor. Dei frammøtte fekk både høyre korleis ein betre kan samarbeide med NAV og med vaksenopplæringa. Marknadsleiar ved NAV Sunnhordland Chris-André Elvik, hadde […]

Les mer
Hilde Eide Helland, reiselivsansvarleg i Visit Sunnhordland haldt

Viser turistar vegen til Sunnhordland

Her oppdaterer dei seg for å vere best mogleg informert på kva som skjer – slik at dei kan informere turistane – på best mogleg måte. Kvart år samlast dei som møter møter besøkjande til Bergen – anten om dei jobbar som guide, i hotellresepsjonen, på campingplass, på flyplassen eller andre stader. Dei får inspirasjon […]

Les mer