Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge
Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge
Glade mennesker på Camp Ålfjorden.

Innbyggjarundersøking om reisemålet Sunnhordland:

 Framgang og moglegheiter på vegen mot eit berekraftig reisemål. I samband med at regionen er merka som Berekraftig Reisemål gjennom Innovasjon Norge si merkeordning, har Visit Sunnhordland gjennomført ei innbyggjarundersøking i 2021 og igjen i 2024. Formålet med denne undersøkinga er å få betre innsikt i korleis lokalbefolkninga opplever utviklinga av reiselivet i regionen. Hovudmål: […]

Les mer
Fjord cruise i Åkrafjorden. Utsikt til Langfoss - @Fjord Norway

Bedriftsundersøkinga – Med berekraftig utvikling i fokus

Visit Sunnhordland gjennomfører ei bedriftsundersøking blant medlemsbedriftene kvart tredje år i samband med at vi er blitt sertifiserte som Berekraftig Reisemål gjennom merkeordninga til Innovasjon Norge. Undersøkinga utfører vi både for å bevare standard 3.0 for merkeordninga, men viktigast av alt for å få eit bilete av om vi har ei positiv utvikling innan berekraftig […]

Les mer